…på potentiella intäktsströmmar från annonsering i våra mobiltelefoner.

Sån här sifferexcercis är givetvis långt ifrån någon exakt vetenskap. Men det ger en rätt bra vink, trots allt. Och när man sedan väger in det faktum att vi blir allt mer trötta på reklam i TV, radio, tidningar, brevlådor, kundvagnar – i stort sett överallt – blir bilden ännu tydligare.

Lägger man därtill den mobila teknikens möjligheter med segmentering och geografisk positionering, börjar det nästan svindla en smula. Den typen av annonser har i mätningar i USA visat på en klickfrekvens på närmare 50 procent –  en siffra som reklammakarna slutat drömma om för många, många år sedan.

Självklart handlar det om nyhetens behag. Men det handlar också om hur reklamen plötsligt förändras och svarar direkt och konkret på konsumentens behov på ett helt nytt sätt, mycket närmare själva köpsituationen. Det är en mycket konkret förändring som innebär att de mobila enheterna kan förändra medialandskapet på ett sätt som ingen kan förutse.