Visbyföretaget Payex har utvecklat den mobila betalningslösningen Payex Mobile. Den känns inte lika fiffig som amerikanska Square, men den har en stor fördel: den finns och fungerar i Sverige :)

Det råder inget tvivel om att det behövs mobila betalningslösningar. Det kommer att komma, frågan är bara hur och när – och om banker och kortföretag kan enas om något gemensamt så vi slipper en övergångsperiod med en pyttipanna med en massa parallella lösningar.

Payex lösning har en viss potential. Idén med en RFID-tagg på mobilen är inte dum, men samtidigt borde det gå att göra detta enklare. Mycket enklare. Utan att ge avkall på säkerheten. Det blir en av utmaningarna framöver.