Google och Apple utkristalliserar sig alltmer som de två huvudkombattanterna i spelet om de mobila konsumenterna. Google har hamnat i något av en Följa John-position och tillkännager nu följaktligen att man planerar att ta fram en konkurrent till Apples iPad. Googles “padda” kommer att köras på operativsystemet Android, och även här följer man Apples logik – Apple valde att sätta iPhones operativsystem i iPad eftersom det redan fanns hundratusentals färdiga applikationer till detta.

Bland de iPad-applikationer som väckt mest uppmärksamhet finns svenska Bonniers amerikanska tidskrift Popular Science. Det var denna publikation som Steve Jobs lyfte fram som “King of the Hill” bland tidskrifterna när han nyligen genomförde presentationen av iPhone OS4. Här är ett litet klipp från nyhetssajten Medievärlden, där du kan se hur applikationen fungerar – och även ett par andra tidskrifts- och nyhetsapplikationer: